Tôi là Phùng Hữu Thanh, vào ngày 16/06/2022 tôi đã đăng ký mới tên miền (domain) của website này https://stellamega-city.com.vn/ thông qua nơi cung cấp tên miền là Inet. Khoảng thời gian hoạt động của website này trước ngày 16/-6/2022 chúng tôi miễn trừ trách nhiệm về các vấn đề sai phạm, vì sau ngày 16/06/2022 chúng tôi mới sử dụng và chính thức là chủ mới của tên miền https://stellamega-city.com.vn/

Thông báo đổi thông tin website như sau:

Hotline cũ:  0906777032 

Chuyển thành Hotline mới: 0932 133 817

Email cũ: Stellamegacity@kitagroup.vn

Chuyển thành email: stellamegacitykitagroupct@gmail.com

CHỦ SỞ HỮU MỚI: Ông Phùng Hữu Thanh

Xem thêm các bài thông cáo báo chí tại đây